مروری بر RUP و قابلیت‌های آن در تولید نرم‌افزار

چکیده :

مروری بر RUP و قابلیت‌های آن در تولید نرم‌افزارچكیده چه چیز می‌تواند یك پروسه تولید نرم‌افزار را توصیف كند؟ آیا منظور از پروسه، آماده‌سازی نرم‌افزار صرفاً برای ارائه در بازار است؟ مسلماً در هر كاری وجود یك سامانه و فرایند كاری ضروری است؛ ولی چه چیزی می‌تواند موجب ایجاد سرعت و كیفیت در فرایند تولید یك نرم‌افزارشود؟ لزوماً طراحی و پیاده‌سازی یك فرایند یكپارچه و منطقی می‌تواند چنین نتیجه‌ای در بر داشته باشد. بدین منظور امروزه از روشی استفاده می‌شود كه اصطلاحاً RUP نامیده می‌شود. به حداقل رساندن حجم پروسه تولید یك نرم‌افزار همزمان با حفظ كیفیت و صرفه‌جویی در زمان از مهمترین ویژگی‌های این روش می‌باشند. معمولاً برای یك شركت تولید نرم‌افزار، سرعت عمل به موقع برای پاسخ‌گویی به تقاضا و شرایط اجتماعی اهمیت دارد، اما گاهی این شتابزدگی سبب فدا شدن كیفیت می‌گردد. RUP با ارائه یك چارچوب منطقی علاوه بر تعیین زمانبندی مناسب، كیفیت مورد نظر تولید كننده و استفاده كننده نرم‌افزار را تأمین می‌نماید. در این مقاله ضمن مروری بر RUP به عنوان روش یكپارچه تولید نرم‌افزار، قابلیت‌های آن در افزایش سرعت تولید نرم‌افزار و حفظ كیفیت آن برشمرده می‌شوند.

1- مقدمه

یك پروسه چابك، پروسه‌ای است كه همیشه آماده در آغوش كشیدن درخواستهای جامعه بوده و این درجه از سازگاری را دارا باشد. بنابراین منظور از سرعت عمل، فقط كاستن از حجم پروسه تولید نرم‌افزار یا سرعت ارائه آن به بازار نیست؛ بلكه منظور، انعطاف‌پذیری و حفظ کیفیت است. مطلبی كه در این مقاله قصد توضیح آن را داریم این است كه RUP 1 ساختاری پروسه‌ای (چیو 2000) است كه امكان انعطاف‌پذیری را برای تولید‌كنندگان نرم‌افزار فراهم می‌آورد.

منظور از RUP چیست؟ در این مقاله از چند منظر به RUP خواهیم پرداخت:

    RUP یك پروسه تولید نرم‌افزار است.
    RUP مجموعه‌ای از تجربیات بسیار عالی تولید نرم‌افزار را كه در عمل با آنها برخورد شده است، در خود دارد.
    RUP همانند یك محصول نرم‌افزاری به بازار ارائه شده و به فروش می‌رسد با این تفاوت كه RUP اولین ساختار تولید نرم‌افزار را ارائه داده و گام نخست را در این زمینه برداشته اس