كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : MySQL چيست؟ :

شرح : يک سيستم مديريت پايگاه داده متن باز است که توسط شرکت اوراکل توسعه، توزيع، و پشتيباني مي‌شود