كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : بازيابي اطلاعات چيست؟ :

شرح : از دست رفتن اطلاعات به شکل‌هاي مختلف رخ مي‌دهد. حذف اتفاقي، ايراد پيدا کردن هارد ديسک ، ايرادهاي نرم‌افزاري، خراب شدن اطلاعات، حمله‌ رخنه‌گران و حتي قطع شدن برق مي‌تواند باعث از دست رفتن اطلاعات بشود. البته از دست رفتن اطلاعات شکل‌هاي وخيم‌تري هم دارد. مثلا وقتي هواپيما سقوط مي‌کند بايد اطلاعات رايانه‌هاي آن را بازيابي کرد. برخي از متخصصان بازيابي مي‌توانند داده‌هايي را که ديگر اميدي به بازيابي‌شان نداريم برگردانند.

اگر داده‌اي روي هارد ديسک، حافظه‌ همراه يا ساير افزاره‌هاي ذخيره‌سازي داده‌ها باشد مي‌توان با استخدام کارشناس بازيابي يا خريدن نرم‌افزارهاي مخصوص چنين کاري، دست به بازيابي آن زد. بازيابي داده يعني بازگرداندن و ترميم داده‌اي که از بين رفته است. البته هميشه نمي‌توان داده‌ها را بازيابي کرد زيرا گاهي سامانه‌ مورد نظر به قدري خراب شده يا آسيب ديده است که قسمت اعظم داده‌ها بازگشت‌ پذير نيست، اما فناوري بازيابي داده پيشرفت زيادي داشته است مثلا شرکت استراليايي کرول‌آنترک که در بازيابي اطلاعات تخصص دارد توانست 99 درصد اطلاعات هارد ديسکي را بازيابي کند که در فضاپيماي منفجر شده‌ چالنجر نصب شده بود.