كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : سرويس دهنده IIS چيست وچه کارايي دارد؟ :

شرح : استفاده از شبکه هاي کامپيوتري از چندين سال قبل رايج و در ساليان اخير روندي تصاعدي پيدا کرده است .اکثر شبکه هاي پياده سازي شده در کشور  مبتني برسيستم عامل شبکه اي  ويندوز مي باشند .  شبکه هاي کامپيوتري، بستر و زير ساخت مناسب براي سازمان ها و موسسات را در رابطه با تکنولوژي اطلاعات فراهم مي نمايد . امروزه  اطلاعات  داراي ارزش خاص خود بوده و تمامي ارائه دهندگان اطلاعات با استفاده از شبکه هاي کامپيوتري زير ساخت لازم را براي عرضه اطلاعات  بدست آورده اند . عرضه اطلاعات  توسط سازمان ها و موسسات مي تواند بصورت محلي ويا  جهاني  باشد. با توجه به جايگاه والاي اطلاعات از يکطرف و نقش شبکه هاي کامپيوتري ( اينترانت و يا اينترنت )  از طرف ديگر ، لازم است به مقوله امنيت در شبکه هاي کامپيوتري توجه جدي شده و هر سازمان با تدوين يک سياست امنيتي مناسب ، اقدام به پياده سازي  سيستم امنيتي نمايد . مقوله تکنولوژي اطلاعات به همان اندازه که جذاب و موثر است ، در صورت عدم رعايت اصول اوليه  به همان ميزان و يا شايد بيشتر ، نگران کننده و مسئله آفرين خواهد بود . بدون ترديد امنيت در شبکه هاي کامپيوتري ، يکي از نگراني هاي  بسيار مهم در رابطه با تکنولوژي اطلاعات بوده   که متاسفانه کمتر به آن  بصورت علمي پرداخته شده است . در صورتيکه داراي اطلاعاتي  با ارزش بوده  و قصد ارائه آنان  را بموقع  و در سريعترين زمان ممکن  داشته باشيم ،  همواره مي بايست به مقوله امنيت، نگرشي عميق  داشته و با يک فرآيند  مستمر آن را دنبال نمود .
اغلب سازمان هاي دولتي و خصوصي در کشور، داراي وب سايت اختصاصي  خود در اينترنت مي باشند . سازمان ها و موسسات براي ارائه وب سايت ، يا خود امکانات مربوطه را فراهم نموده و با نصب تجهيزات سخت افزاري و تهيه پهناي باند لازم،  اقدام به عرضه سايت خود در اينترنت نموده و يا از امکانات مربوط به شرکت هاي ارائه دهنده خدمات ميزباني استفاده مي نمايند . وجه اشتراک دو سناريوي فوق و يا ساير سناريوهاي ديگر، استفاده از يک سرويس دهنده وب است  . بدون ترديد سرويس دهنده وب يکي از مهمترين نرم افزارهاي موجود در دنياي اينترنت محسوب مي گردد . کاربراني که به سايت يک سازمان و يا موسسه متصل  و درخواست اطلاعاتي را  مي نمايند ، خواسته  آنان در نهايت در اختيار سرويس دهنده وب  گذاشته مي شود . سرويس دهنده وب،  اولين نقطه ورود اطلاعات  و آخرين نقطه خروج اطلاعات از يک سايت  است . بديهي است نصب و پيکربندي مناسب چنين نرم افزار مهمي ، بسيار حائز اهميت بوده  و تدابيرامنيتي خاصي را طلب مي نمايد .در ادامه  به بررسي  نحوه پيکربندي سرويس دهنده وب IIS در شبکه هاي مبتني بر ويندوز با تمرکز بر مسائل امنيتي ، خواهيم پرداخت .

IIS)Internet Information services) ، يکي از سرويس دهندگان وب است  که از آن براي براي نشر و توزيع سريع محتويات مبتني بر وب ، براي مرورگرهاي استاندارد استفاده مي شود . نسخه پنج IIS ، صرفا" براي سيستم هاي  مبتني بر ويندوز 2000 قابل استفاده است . نسخه هاي ويندوز 2000  Server و Advanced server  بمنظور نصب IIS  ، مناسب و بهينه مي باشند . نسخه پنج براي  استفاده در نسخه هاي قديمي ويندوز طراحي  نشده است . امکان نصب IIS نسخه پنج ،  بهمراه ويندوز Professional نيز وجود داشته  ولي برخي از امکانات آن نظير : ميزبان نمودن چندين وب سايت ،  اتصال به يک بانک اطلاعاتي ODBC و يا محدوديت در دستيابي از طريق IP   در آن لحاظ نشده است .