چیست؟ ASP NET ویژگی های

چکیده :

چیست؟ ASP NET ویژگی های    * مدیریت آسان
    * سهولت نصب
    * نصب و انقال ساده بر روی میزبان و فضای وب
    * کاملا توسعه پذیر و قابل پیشرفت
    * امنیت بالا
    * قابلیت سفارشی سازی
    * قابلیت کاربر پسند بودن
    * قابلیت بومی سازی
    * پشتیبانی آسان