فرق اکشن اسکریپت با جاوا اسکریپت در چیست؟

چکیده :

فرق اکشن اسکریپت با جاوا اسکریپت در چیست؟
اکشن اسکریپت از آبجکت های سمت سرور مانند Browser, window ,anchor  پشتیبانی نمی کند .

اکشن اسکریپت بطور کامل از آبجکت های داخلی جاوا اسکریپت پشتیبانی نمیکند .

اکشن اسکریپت از بعضی ساختارهای دستوری پشتیبانی میکند که در جاوا اسکریپت ممنوع است ( بطور مثال if Frameloaded  و اسلش ها) و جاوا اسکریپت نیز بعضی از سینتکس های خاص خود را دارد .مانند try , catch , throw , statement lables

اکشن اسکریپت از فانکشن ساز های جاوا اسکریپت پشتیبانی نمیکند .

در جاوا اسکریپت مقدار بازگشتی داده های undefined همان undefined است . اما در اکشن اسکریپت مقدارش “” میشود(یعنی تهی) .

در اکشن اسکریپت مقدار تعیین نشده در متغیر های عددی NaN است . اما در مقدار تعیین نشده ها در عبارات وو متغیر های عددی صفر است .

در جاوا اسکریپت وقتی یک رشته نوع بولین دارد و طول رشته غیر از صفر باشد ،نتیجه آن true است  و اگر طول رشته صفر باشد مقدارش false میشود . در اکشن اسکریپت رشته به عدد تبدیل میشود . اگر عدد غیر صفر بود مقدار true  میدهد وگر نه مقدار false  خواهد شد .