موضوع مقاله :

PageRank گوگل چیست ؟

چکیده :

PageRank گوگل چیست ؟


شرح : مكانیزم كلی امتیازبندی صفحات به صورتی عمل می‌كند كه یك لینك از یك صفحه وب به یك صفحه دیگر، كه در یك سایت دیگر است، به معنای یك امتیاز مثبت برای صفحه مقصد محسوب می‌شود و منطق این مكانیزم این است كه وب‌مسترها، لینك سایت‌هایی را در سایت خود قرار می‌دهند كه فكر می‌كنند برای بازدیدكنندگان سایتشان جالب و باارزش باشد. گوگل از تعداد این لینك‌های ورودی به صفحات سایت‌های دیگر، برای قضاوت درباره امتیازدهی به آنها و نیز مرتب كردن آنها در هنگام جست‌وجو (ترتیب صعودی – نزولی لینك‌ها در نتیجه جست‌و‌جو) استفاده می‌كند.  برای مشاهده لینك‌های ورودی به سایت خود و صفحاتی كه در سایت‌های دیگر از لینك شما استفاده كرده‌اند، می‌توانید link:http://www.yourURL.com را در گوگل وارد كنید تا لیست سایت‌هایی كه به شما لینك داده‌اند را مشاهده كنید.