کتابخانه jquery mobile

چکیده :

کتابخانه jquery mobileاز این فریم ورک برای طراحی سایت و application های  موبایل  , smartphone  و Tablet استفاده می شود . این فریم ورک این امکان را برای شما فراهم آورده است که با استفاده از یکسری ویجت طراحی رابط کاربری و ایجکس صفحاتی را ایجاد کنید که animation ها و  transition ها را پشتیبانی می کنند .