کتابخانه Jquery ui

چکیده :

کتابخانه Jquery uiاین کتابخانه برگرفته از همان کتابخانه Jquery است ، با این تفاوت که در این کتابخانه توابع خاص تعریف شده است که به کمک آن شما به راحتی می توانید افکت هایی مانند  Draggable , Droppable , Resizable , Selectable , Sortable و … را در سایت خود پیاده سازی کنید . فقط کافیست این کتابخانه را فراخوانی کنید. برای آشنایی با Jquery UI و توابع آن می توانید به سایت http://jqueryui.com رجوع کرده و با استفاده از توابع و پلاگین های موجود بهترین افکت ها را در سایت خود پیاده سازی کنید .