كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : صفحه نمايش Display چيست؟ :

شرح : صفحه نمايش مهمترين دستگاه خروجي لپ تاپ ميباشد ، که تمام داده ها بر روي آن نمايش داده ميشود. که به دو دسته کلي تقسيم مي شوند : LED , LCD

 نمايشگر LCDاز دوشيشه پولاريزه بهم چسبيده تشکيل شده است که مايع کريستال در بين آنها قرار گرفته است و نور دريافتي از پشت خود را پخش ميکند. در واقع خود کريستال مايع نوري توليد نميکند ، ولي در نمايشگر LEDاين لامپ ها ديود هاي نوري هستند که اين وظيفه را انجام مي دهند. به همين دليل است که نمايشگر هاي LEDاز کيفيت و شفافيت بيشتري برخوردارند و در عين حال مصرف برق کمتري نسبت به LEDها دارند. نيز TFTيک تکنولوژي LCDمي باشد . به عبارت ديگر وقتي صحبت از TFTمي کنيم منظور همان LCDاست که از موبايل گرفته تا لپ تاپ و ساير دستگاه هايي که صفحه نمايش دارند استفاده مي شود. TFTاختصار Thin Film Transistorبوده، بدين صورت است که روي يک صفحه بسيار نازک و شفاف تعداد مشخصي از ترانزيستورها که نسبت مستقيم به ابعاد صفحه نمايش دارد قرار گرفته به نحوي که جهت روشنايي يک پيکسل يا نقطه نوراني، سه ترانزيستور جهت رنگ هاي آبي، سبز و قرمز تعبيه شده و با جريان الکتريکي متناسب با تصويري که قرار است نمايش دهد از عبور نورهاي پشت زمينه خود که توسط لامپ فلورسنت يا مهتابي خودمان روشن شده جلوگيري، اجازه عبور کم نور و يا اجازه عبور کامل نور را مي دهد و آنچه که ما مي بينيم حاصل ترکيب اين عناصر است.