نمایش فیلم در مالتی مدیا چگونه است؟(Movie player in multimedia Project)

چکیده :

نمایش فیلم در مالتی مدیا چگونه است؟(Movie player in multimedia Project)>> نمایش درون مالتی مدیا به صورت پخش بعد از کلیک روی یکی از منوها و تمام صفحه
>> نمایش چند فیلم در یک پنجره نمایش و کنترل فیلم که با یک کلیک روی نام هر فیلم درپنجره کنار آن نمایش می یابد.

>> نمایش فایلهای تصویر مالتی مدیا از بیرون در نمایش می توان روی فیلم یا بیرون آن کنترل های پخشو پیمایش فیلم را قرار داد در صورت درخواست مشتریCodec فیلم همراه آن حمل می شود ; یعنی برای دیدن فیلم نیازی به نصب نرم افزار پخش کننده نیست.