مالتی مدیا در چه نرم افزار هایی کاربرد دارد؟

چکیده :

مالتی مدیا در چه نرم افزار هایی کاربرد دارد؟مالتی مدیا ها در نرم افزارهایی که خاصیت صدا و یا انیمیشن جزو قسمت های تشکیل دهنده آنهاست استفاده می گردد. بیشترین کاربرد مالتی مدیا ها در بازیهای رایانه ای می باشد که امروزه بازار این نرم افزارها به دلیل گسترش و توسعه مالتی مدیا و استفاده از آنها رونق یافته و کیفیت ارائه آنها را نیز بالا برده است.

ساخت مالتی مدیا