كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مزايا و معايب وب سايت هاي استاتيک چه چيزهايي هستند ؟ :

شرح :     *

      سايت هاي استاتيک به شکل کلي ، داراي 2 حسن هستند ، يکي هزينه نسبتا کمتر آنها نسبت به سايت هاي دايناميک و ديگري نيز امکان تغيير تم کليت صفحات سايت ، در صفحات داخلي.  به عبارت ديگر ، سايت هاي استاتيک به اين دليل که تک تک صفحات شان جداگانه طراحي مي شوند ، اين قابليت را به طراحان مي دهد که ديزاين هر يک از صفحات داخلي را متناسب با خودش طراحي و پياده سازي نمايند. از طرف ديگر نيز به اين دليل که براي طراحي سايت هاي استاتيک نياز به برنامه نويس حرفه اي نيست و صرفا يک اچ تي ام ال کار نيز مي تواند اينگونه سايت ها را پياده سازي نمايد ، بنابراين هزينه طراحي آن نيز کمتر از سايت هاي دايناميک است. اما از اين دو حسن که بگذريم ، تمامي موارد ديگر عيب محسوب مي شود. برخي از اين معايب عبارتند از :
          o عدم امکان به روزرساني مطالب توسط مدير سايت و وابستگي صاحبان سايت ، به شرکت طراح براي اعمال جزييترين تغييرات
          o به دليل ثابت و بي تغيير و يا به عبارت بهتر ، آپديت نشدن مطالب سايت ، معمولا سايت هاي استاتيک رتبه بالايي در موتورهاي جستجو کسب نمي کنند.
          o سايت هاي استاتيک ، به شکل طبيعي هزينه هاي اوليه کمتر و هزينه هاي نگهداري بيشتري دارند. در واقع سايت دايناميک بعهدها توسط خود شما به روز شده و اگرچه ممکن است در مراحل ابتدايي ، هزينه بيشتري نسبت به سايت هاي استاتيک مي طلبد ، اما بعهدها نياز به پرداخت هاي جداگانه بعدي به شرکت طراح نبوده و تمامي تغييرات توسط خود شما قابل انجام خواهد بود.
          o سايت هاي استاتيک ، ديگر امروزه مطلوب کاربران نيستند و کاربران با سايت هايي که نمي توانند مطالب خود را به مديرانش منعکس کنند و در آن سهيم باشند ، ارتباط برقرار نمي کنند.
          o با توجه به رشد سريع وب و اينترنت و افزوده شدن قابليت هاي جديد و افزايش سطح انتظار کاربران ، معمولا سايت هاي استاتيک پس از گذشت يکي دو سال از زمان طراحي نياز به بازطراحي خواهند داشت. در حالي که سايت هاي دايناميک معمولا بعهدها توسط خود مدير ، با نياز روز بازار متناسب خواهد شد و اگر صحيح برنامه نويسي شده باشد ، مدير سايت مي تواند مطمئن باشد که هميشه سايتي به روز دارد که هم از نظر محتوا و هم از لحاظ قابليت ، مي تواند نيازهاي کاربرانش را تامين کند.