رتبه سایت خود را در جهان ببینید

چکیده :

رتبه سایت خود را در جهان ببینیدممكنه شما به عنوان مدیر یک سایت بخواهید رتبه سایت خود را در بین تمام وب سایتهای جهان و ایران بدانید.
وب سایت الکسا این كار را به صورت تخصصی انجام میدهد و با توجه به آیتم های مختلفی سایتها را رتبه بندی می كند.
این سایت همه روزه 500 وب سایت برتر جهان را به صورت اختصاصی فهرست می كند كه در ای لیست چند سایت ایرانی نیز قرار دارند.
در این وب سایت تغییرات رتبه خود را میتوانید همه روزه نسبت به روز قبل ، متوسط هفته قبل ، متوسط سه ماه قبل و تغیرات سه ماه قبل خود را بیابید. در قسمتی از این وب سایت نیز تغیرات بازدید سایت خود را باتوجه با بازه های زمانی ذكر شده می بینید. و در قسمتی دیگر تغیرات بازدید صفحات وب سایت خود را در بازه های مذكور مشاهده می نمایید.
در انتهای صفحه هم درصد حضور كاربران از كشورهای مختلف را در سایت شما نمایش می دهد و رتبه سایت شما را در میان وب سایتهای یك كشور بیان میدارد كه كه كشور ایران هم در این لیست وجود دارد.
و در انتها در صورتی كه دارای چندین ساب دامین باشد درصد بازدید به كل سابها را نیز بیان می كند. البته آیتم های دیگر نیز توسط این وب سایت ارائه می شود.

alexa.com