كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : رتبه سايت خود را در جهان ببينيد :

شرح : ممكنه شما به عنوان مدير يک سايت بخواهيد رتبه سايت خود را در بين تمام وب سايتهاي جهان و ايران بدانيد.
وب سايت الکسا اين كار را به صورت تخصصي انجام ميدهد و با توجه به آيتم هاي مختلفي سايتها را رتبه بندي مي كند.
اين سايت همه روزه 500 وب سايت برتر جهان را به صورت اختصاصي فهرست مي كند كه در اي ليست چند سايت ايراني نيز قرار دارند.
در اين وب سايت تغييرات رتبه خود را ميتوانيد همه روزه نسبت به روز قبل ، متوسط هفته قبل ، متوسط سه ماه قبل و تغيرات سه ماه قبل خود را بيابيد. در قسمتي از اين وب سايت نيز تغيرات بازديد سايت خود را باتوجه با بازه هاي زماني ذكر شده مي بينيد. و در قسمتي ديگر تغيرات بازديد صفحات وب سايت خود را در بازه هاي مذكور مشاهده مي نماييد.
در انتهاي صفحه هم درصد حضور كاربران از كشورهاي مختلف را در سايت شما نمايش مي دهد و رتبه سايت شما را در ميان وب سايتهاي يك كشور بيان ميدارد كه كه كشور ايران هم در اين ليست وجود دارد.
و در انتها در صورتي كه داراي چندين ساب دامين باشد درصد بازديد به كل سابها را نيز بيان مي كند. البته آيتم هاي ديگر نيز توسط اين وب سايت ارائه مي شود.

alexa.com