كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : چگونگي اجراي حمله MAC Spoofing :

شرح :

يک مک آدرس، يک ادي منحصر به‌فرد است که به کارت شبکه از سوي سازنده تخصيص داده مي‌شود. برخي از شبکه‌ها به عنوان بخشي از الزامات امنيتي خود، مک فيلترينگ را اجرايي مي‌کنند. هکرهاي جاعل مک آدرس، براي جا زدن خود به عنوان يک کاربر مجاز، مک آدرس خود را تغير مي‌دهند تا بتوانند ساختار مک فيلترينگ را در اکسس پوينت دور بزنند. براي جعل کردن يک ادرس مک در يونيکس و ويندوز، هکر نياز دارد تا مقداري که از ifconfig IPconfig بر مي‌گردد (مک آدرس فعلي کارت شبکه) را جايگزين مقدار هگزادسيمالي ديگري با فرمت aa:bb:cc:ee:dd:ff (مقدار مک آدرس جعلي) کند. ifconfig (کوتاه شده‌ي interface configurator) يک ابزار مديريتي در سيستم‌عامل‌هاي شبه يونيکس است و به منظور پيکربندي، کنترل و پرس‌وجوي پارامترهاي TCPIP در خط فرمان به کار مي‌رود. به نظر مي‌رسد کمي گيج کننده توضيح داديم. نگران نباشيد. در ادامه بيش‌تر به موضوع مسلط خواهيد شد.
در سيستم‌عامل يونيکس براي اعمال تغيرات به فرمان sudo نياز داريم و اين فرمان نيز به پسورد روت براي اجرا شدن نياز دارد. در ويندوز هم با کمک SMAC کار انجام مي‌شود. SMAC يک تغير دهنده مک آدرس در ويندوز است که بصورت رندوم يا بر اساس يک سازنده خاص، مک آدرس توليد مي‌کند.