فرق بایت و بیت ( Byte Bit )

چکیده :

فرق بایت و بیت ( Byte Bit )با اینکه قضیه خیلی آماتوری هست و تقریبا همه تان می دونید ولی هنوز خیلی ها در تاپیک ها Bit و Byte را با هم قاطی می کنند

کیلو بیت را به صورت kb نشان می دهند و کیلو بایت را به صورت kB

هر هشت بیت می شود یک بایت
در ویندوز و نرم افزار های Download Accelerator سرعت دانلود را بر اساس کیلو بایت (kB) نشان می دهند

ولی فروشندگان اینترنت ISP ها سرعت را بر اساس کیلو بیت (kb) عنوان می کنند

برای مثال اگر شما یک اینترنت 128kb داشته باشید سرعت دانلود شما 16kB خواهد بود
128/8=16