كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : ارتباط غيرمجاز چيست؟ :

شرح :

ارتباط غيرمجاز يکي از مهم‌ترين و شايع‌ترين حملات در شبکه‌هاي وايرلس است. اين حملات به يکي از دو صورت روبرو انجام مي‌پذيرند: ارتباطات تصادفي و ارتباطات مخرب.
ارتباطات مخرب با کمک اکسس پوينت‌هاي نرم افزاري انجام مي‌پذيرند. هکرها از اکسس پوينت‌هاي نرم افزاري براي بدست آوردن دسترسي بر روي مقصد مورد نظر در شبکه‌ي وايرلس استفاده مي‌کنند. اکسس پوينت‌هاي نرم افزاري، کارت هاي کلاينت يا راديوهاي شبکه‌ي وايرلسي هستند که در لپ‌تاپ جاسازي شده‌اند و مي‌توانند سهوا و يا از طريق يک برنامه‌ي ويروسي قابل دسترس باشند. هکرها سيستم قرباني را آلوده ساخته و سپس اکسس پوينت نرم افزاري را فعال مي‌کند که به آن‌ها اجازه‌ي دسترسي غير مجاز به شبکه را مي‌دهد. بدين ترتيب هکرها با استفاده از اکسس پوينت نرم افزاري و بجاي اکسس پوينت واقعي، به شبکه وصل مي‌شوند.