موضوع مقاله :

حملات ضد در دسترس پذیری چیست؟

چکیده :

حملات ضد در دسترس پذیری چیست؟


شرح :

هدف این‌گونه حملات ایجاد مانعی در تحویل سرویس وایرلس به کاربر مجاز است که این کار را یا از طریق از دسترس خارج کردن منابع انجام می‌دهند و یا مانعی در دسترسی به آن‌ها ایجاد می‌کنند. حملاتی زیادی وجود دارند که در این دسته بندی می‌گنجند؛ در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
  • سرقت اکسس پوینت
بصورت فیزیکی اکسس پوینت را از شبکه خارج می‌کنند.
  • منع سرویس
با سوء استفاده از مکانیزم ارزیابی کانال CSMA/CA، طوری نشان خواهد داد که کانال مورد نظر اشغال است. در این صورت نود دیگری تا زمان آزاد شدن کانال، اطلاعات را ارسال نمی‌کند.
یادآوری: CSMA/CA: نودی که قصد ارسال اطلاعات دارد باید مدت زمان مشخصی را به کانال گوش دهد و تشخیص دهد که آیا نود دیگری قصد ارسال اطلاعات بر روی کانال را در حوزه بی‌سیم مربوط به خودش دارد یا خیر. اگر کانال «آزاد» باشد، سپس نود اجازه می‌یابد تا فرایند ارسال را آغاز کند. اما اگر کانال «مشغول» باشد، نود مذکور فرایند ارسال را به زمان رندوم دیگری موکول می‌کند.
  • جریان Beacon
ایجاد هزاران دستگاه جعلی 802.11 beacon به منظور گمراه سازی کلاینت برای پیدا کردن اکسس پوینت.

نکته: Beacon دستگاهی است که بصورت عمدی طوری طراحی شده است تا به یک مکان خاص جلب توجه کند.
جریان احراز هویت‌ها: ارسال احرازهویت‌های جعلی و یا اطلاعات مرتبط از آدرس‌های مک بصورت رندوم به منظور پر کردن جدول مرتبط در اکسس پوینت.
  • حملات قطع ارتباط
با قطع ارتباط بین Station و کلاینت باعث می‌شوند ارتباط هدف با دیگر دیوایس‌های وایرلس قطع شود.
  • جریان De-authenticate
با جریانی از حملات قطع ارتباط و یا بی‌اعتبار کردن هویت تائید شده، Station ها را مورد هجوم سیل اسا قرار می‌دهد تا بدین وسیله باعث شوند ارتباط کاربران از یک اکسس پوینت قطع شود.
  • حملات ARP Cache Poisoning
برای هکرها راه‌های زیادی برای حمله ایجاد می‌کند.
  • EAP-Failur
تبادل یک 802.1x EAP مجاز را زیر نظر گرفته و سپس به Station یک پیام جعلی EAP-Failure ارسال می‌کند.
  • حملات Routing
اطلاعات نادرست Routing در کل شبکه پخش می‌شود.