كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : حملات ضد در دسترس پذيري چيست؟ :

شرح :

هدف اين‌گونه حملات ايجاد مانعي در تحويل سرويس وايرلس به کاربر مجاز است که اين کار را يا از طريق از دسترس خارج کردن منابع انجام مي‌دهند و يا مانعي در دسترسي به آن‌ها ايجاد مي‌کنند. حملاتي زيادي وجود دارند که در اين دسته بندي مي‌گنجند؛ در زير به برخي از آن‌ها اشاره مي‌کنيم:
  • سرقت اکسس پوينت
بصورت فيزيکي اکسس پوينت را از شبکه خارج مي‌کنند.
  • منع سرويس
با سوء استفاده از مکانيزم ارزيابي کانال CSMA/CA، طوري نشان خواهد داد که کانال مورد نظر اشغال است. در اين صورت نود ديگري تا زمان آزاد شدن کانال، اطلاعات را ارسال نمي‌کند.
يادآوري: CSMA/CA: نودي که قصد ارسال اطلاعات دارد بايد مدت زمان مشخصي را به کانال گوش دهد و تشخيص دهد که آيا نود ديگري قصد ارسال اطلاعات بر روي کانال را در حوزه بي‌سيم مربوط به خودش دارد يا خير. اگر کانال «آزاد» باشد، سپس نود اجازه مي‌يابد تا فرايند ارسال را آغاز کند. اما اگر کانال «مشغول» باشد، نود مذکور فرايند ارسال را به زمان رندوم ديگري موکول مي‌کند.
  • جريان Beacon
ايجاد هزاران دستگاه جعلي 802.11 beacon به منظور گمراه سازي کلاينت براي پيدا کردن اکسس پوينت.

نکته: Beacon دستگاهي است که بصورت عمدي طوري طراحي شده است تا به يک مکان خاص جلب توجه کند.
جريان احراز هويت‌ها: ارسال احرازهويت‌هاي جعلي و يا اطلاعات مرتبط از آدرس‌هاي مک بصورت رندوم به منظور پر کردن جدول مرتبط در اکسس پوينت.
  • حملات قطع ارتباط
با قطع ارتباط بين Station و کلاينت باعث مي‌شوند ارتباط هدف با ديگر ديوايس‌هاي وايرلس قطع شود.
  • جريان De-authenticate
با جرياني از حملات قطع ارتباط و يا بي‌اعتبار کردن هويت تائيد شده، Station ها را مورد هجوم سيل اسا قرار مي‌دهد تا بدين وسيله باعث شوند ارتباط کاربران از يک اکسس پوينت قطع شود.
  • حملات ARP Cache Poisoning
براي هکرها راه‌هاي زيادي براي حمله ايجاد مي‌کند.
  • EAP-Failur
تبادل يک 802.1x EAP مجاز را زير نظر گرفته و سپس به Station يک پيام جعلي EAP-Failure ارسال مي‌کند.
  • حملات Routing
اطلاعات نادرست Routing در کل شبکه پخش مي‌شود.