كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تکنيک حمله ديکشنري يا Dictionary Attack چيست؟ :

شرح :

در اين روش همان‌طور که از نامش پيداست از يک فرهنگ لغت يا همان ديکشنري که در آن مجموعه‌اي از رمزهاي عبور معمول در دنيا وجود دارد استفاده مي‌شود تا از اين طريق بتوان رمز عبور شخص يا شبکه را پيدا کرد و به منابع آن دسترسي يافت. يکي از معمول‌ترين روش‌ها در اين تکنيک اين است که فايل رمزنگاري شده حاوي رمزهاي عبور را به يک نرم افزار که کار حمله‌ي ديکشنري را انجام مي‌دهد معرفي مي‌کنيم، و سپس اين نرم افزار رشته‌هاي رمزنگاري شده يا Hash شده داخل اين فايل را با رشته‌هاي توليد شده در اين نرم افزار مقايسه مي‌کند و در صورت يکي بودن رمز مورد نظر پيدا مي‌شود.