كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تکنيک Brute Force چيست؟ :

شرح : در اين روش براي بدست آوردن و حدس زدن رمز عبور، رمزهاي تصادفي توليد مي‌شود و با Hash رمز اصي مقايسه مي‌شود، در اين روش که معمولا زمان‌گير نيز هست ، مهاجم اميدوار است که بتواند رمز مورد نظر را بصورت تصادفي حدس بزند . در اين روش نيز مي‌توان از يک سري منطق‌هاي استفاده کرد، به اين معنا که مثلا براي رمزهاي از نام‌هاي کاربري، شماره‌هاي پرسنلي، عنوان‌هاي شغلي و نام افراد در حدس زدن رمزها استفاده شود که تا حد زيادي کارايي اين تکنيک را بالا مي‌برد.