سازگاری سایت با مرورگرهای مختلف

چکیده :

سازگاری سایت با مرورگرهای مختلفهمان طور که می دانیم بیش از??? نوع مرورگر در فضای مجازی اینترنت وجود دارد. باید سایت را بگونه ای طراحی کنیم تا با آخرین نسخه مرورگرهایی که استفاده زیادی دارند ،به خوبی کار کند.مرورگرهایی که استفاده زیادی دارند مثل:گوگل کروم ، فایر فاکس ،اوپرا،اینترنت اکسپلوررو…