موضوع مقاله :

حمله Smurf چیست؟

چکیده :

حمله Smurf چیست؟


شرح : این نوع حمله با استفاده از تکنیک‌های IP Spoofing و پروتکل ICMP سعی در اشباع کردن سیستم هدف از ترافیک‌های بیهوده می‌کند که در نهایت منجر به انجام شدن حملات DOS خواهد شد. ساختار این نوع حمله از سه پایه و اساس ساخته شده است: سایت مبداء، سایت پرش یا Bounce و سایت هدف. مهاجم یا سایت مبداء بسته‌ی اطلاعاتی Spoof شده‌ای از نوع Ping را برای آدرس Broadcast یک شبکه (سابت پرش) ارسال می‌کند. بسته‌ی اطلاعاتی دست‌کاری شده آدرس مبداء سایت هدف را به عنوان آدرس مبدا و مقصد در خود دارد. این بسته‌ی اطلاعاتی در کل شبکه پخش می‌شود و همگی سیستم‌ها به جای این‌که به درخواست مبدا که از طرف مهاجم ارسال شده‌اند پاسخ دهد همگی پاسخ‌ها را به سمت سرور هدف ارسال می‌کنند. در این هنگام سرور هدف که در مورد بسته‌های دریافتی خود دچار ابهام شده است قادر به پاسخ‌گویی نبوده و در نهایت Crash می‌کند.