TKIP یا Temporal Key Integrity Protocol چیست؟

چکیده :

TKIP یا Temporal Key Integrity Protocol چیست؟TKIP مخفف کلمه‌های Temporal Key Integrity Protocol است و یک پروتکل امنیتی برای ارتباطات وایرلس است. پروتکل TKIP در شبکه‌هایی که با استاندارد وایرلس IEEE 802.11 کار می‌کنند و به ویژه با استاندارد IEEE 802.11i هماهنگ است، این پروتکل برای جایگزین شدن به جای پروتکل WEP طراحی و پیاده سازی شد و امروزه می‌توانید شما از TKIP در اکثر وسایل و تجهیزات وایرلسی که از WEP پشتیبانی می‌کردند استفاده کنید. WEP پروتکلی بود که از نظر امنیتی بسیار ضعیف بود و امروزه همچنان به دلیل استفاده از تجهیزات قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، WEP با توجه به ضعف موجود در الگوریتم طراحی آن در عرض کم‌تر از 5 دقیقه قابل شکستن و کرک شدن می‌باشد. TKIP برای این‌که بیش‌تر درگیر پروتکل WEP نشود به گونه‌ای طراحی شد که بتواند در کنار پروتکل استاندارد دیگری به نام WPA2 مورد استفاده قرار بگیرد.