از IP Masker استفاده کنید

چکیده :

از IP Masker استفاده کنیدبرای مخفی کردن ردپای خود در اینترنت می توانید از Tor یا از گزینه های مبتنی بر مرورگر همچون HideMyAss.com استفاده کنید.