كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : قرار دادن Google Alert در نام خود :

شرح : اين کار کمتر از يک دقيقه زمان مي برد و براي انجام آن به نشاني انترنتي http://www.google.com/alerts برويد و نام و مدل هاي مختلف نام خود را داخل گيومه بنويسيد. همين.