كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : ايکس پي قديمي :

شرح : وقتي اولين اسکين ( اسکين MPcomputer  ) را براي نرم افزار ‌بوت اسکين ( bootskin ) طراحي کردم فکر نمي کردم اين اسکين بالغ بر ???? بار از سايت wincustomize دانلود شود . به خاطر همين تصميم گرفتم اسکين ديگري نيز براي اين نرم افزار طراحي کنم که کمي متفاوت با ساير اسکين ها باشد .

نام اين اسکين ايکس پي قديمي ( Old xp ) مي باشد و طراحي آن تقريبا زمان زيادي برد . اين اسکين از طرف سايت wincustomize نيز مورد تاييد قرار گرفته است و  امکان دانلود اين اسکين از طريق اين سايت وجود دارد ....