موضوع مقاله :

GRUB چیست؟

چکیده :

GRUB چیست؟


شرح : GRUB مخفف کلمه‌های Grand Unified Bootloader است که می‌تواند سیستم عامل‌هایی مانندLinux ،Mach4 ،vSAT ، DOS و بسیاری دیگر از سیستم عامل‌ها را boot کند. GRUB توانایی Load کردن انواع هسته یا Kernel را با انواع مختلف قالب‌های باینری دارد. امکانات و تنظیمات مختلفی در فایل config این Bootloader وجود دارد که اجازه‌ی Multiboot کردن سیستم عامل‌ها را نیز به دستگاه می‌دهد، همچنین انتخاب پارتیشن سیستمی که قرار است سیستم عامل و هسته‌ی آن یا Kernel آن از آن Load شوند نیز بر عهده‌ی GRUB می‌باشد. GRUB از چندین قالب اجرایی پشتیبانی می‌کند و همچنین نیازی به انجام داده ترجمه‌ها و تبدیل‌های هندسی هم ندارد. GRUB یک command prompt دارد که تا حد زیادی شبیه به bash shell لینوکس است و این اجازه را به کاربران می‌دهد که یک سیستم عامل نصب شدن را از روی فلاپی دیسک، CD-ROM و یا حتی USB بوت کند.