هزینه نگهداری سالانه نگهداری سایت چقدر است؟

چکیده :

هزینه نگهداری سالانه نگهداری سایت چقدر است؟معمولاً برای هر سال، هزینه شارژ فضا (Host) به همراه هزینه تمدید دامنه (Domain) دریافت می گردد.

در برخی از قراردادها که وبسایت به صورت سالیانه اجاره داده میشود . هزینه تمدید آن نیز جزو هزینه های نگهداری محسوب میشود .