موضوع مقاله :

هزینه نگهداری سالانه نگهداری سایت چقدر است؟

چکیده :

هزینه نگهداری سالانه نگهداری سایت چقدر است؟


شرح : معمولاً برای هر سال، هزینه شارژ فضا (Host) به همراه هزینه تمدید دامنه (Domain) دریافت می گردد.

در برخی از قراردادها که وبسایت به صورت سالیانه اجاره داده میشود . هزینه تمدید آن نیز جزو هزینه های نگهداری محسوب میشود .