كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : هزينه نگهداري سالانه نگهداري سايت چقدر است؟ :

شرح : معمولاً براي هر سال، هزينه شارژ فضا (Host) به همراه هزينه تمديد دامنه (Domain) دريافت مي گردد.

در برخي از قراردادها که وبسايت به صورت ساليانه اجاره داده ميشود . هزينه تمديد آن نيز جزو هزينه هاي نگهداري محسوب ميشود .