موضوع مقاله :

اطلاعات لازم برای راه اندازی یک وب سایت بهینه چیست؟

چکیده :

اطلاعات لازم برای راه اندازی یک وب سایت بهینه چیست؟


شرح : امروزه با الکترونیکی شدن جهان و گسترش اینترنت در سطح دنیا و افزایش بازدیدکنندگان هر سازمان، شرکت و حتی شخص نیاز به داشتن فضایی اختصاصی بر روی اینترنت را احساس می کند.

در واقع وب سایت صفحه های اختصاصی بر روی اینترنت می باشد که مجموعه ای از فایل های متنی، تصویری و صوتی را در بر میگیرد و اطلاعات را در کل جهان در اختیار کاربران قرار می دهند.