كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تاريخچه مالتي مديا :

شرح : متن و تصوير براي جذاب تر کردن استفاده مي شد ولي استفاده از روزنامه فقط محدود به افراد
با سواد بود. اگر همين اطلاعات به صورت تصويري ارائه شود حتي افراد بي سواد هم قادر به استفاده از آن خواهند بود. اما کامپيوتر و تلويزيون به عنوان قويترين ابزار در قرن ?? تبديل شده اند
که از صدا و تصوير استفاده مي کنند و مردم مي توانند به راحتي به همه وقايع دنيا دسترسي
داشته باشند.

در زمان قديم مردم چنين ابزاري براي سرگرمي و ارتباط نداشتند. آنها تصاوير حيوانها و مراسم سنتي
را روي ديوار غار مي کشيدند. ارتباط توسط اين تصاوير روي غار انجام مي شد. وقتي زبان هنوز بوجود نيامده بود مردم توسط حرکت دست با هم ارتباط داشتند. متحرک سازان از اين تصاوير روي
غار ايده گرفتند آنها تصاوير را به صورت پشت سر هم کشيدند و تکنيکي ايجاد کردند که اين تصاوير
به صورت متحرک به نظر برسند. اين تصاوير متحرک در ابتدا صامت بودند. بعدها اين هنرمندان تکنيکي را ايجاد کردند که صدا هم به اين تصاوير اضافه کنند. وقتي هنرمندان استفاده از کامپيوتر
را شروع کردند اين زمينه پيشرفت زيادي کرد.

نرم افزارهاي زيادي توسعه پيدا کردند و در حال توسعه هم هستند که بتوانند افکت هاي تصويرو
صدا را اضافه کنند تا ارتباطات و محاوره را افزايش دهند اما بخش مالتي مديا بسيار پيشرفت
کرده است. ترکيب قدرت کامپيوتر با ويدئو از بارزترين قابليت هاي مالتي مديا است.