جمع‌آوری اطلاعات برای سایت

چکیده :

جمع‌آوری اطلاعات برای سایتقبل از این كه به محل ماجرا بروید، سعی كنید تا می‌توانید اطلاعات جمع‌آوری كنید تا با آن بتوانید یك Storyboard (طرح اولیه) تهیه كنید. با این طرح اولیه مشخص می‌کند كه از كدام رسانه‌ها برای تهیه كدام مطالب استفاده می‌كنید. برای تهیه این طرح یك مصاحبه مقدماتی با یكی از منابع خود انجام بدهید تا ماجرا دستتان بیاید و كمی پیشینه تهیه كرده باشید. این مصاحبه همچنین به شما كمك خواهد كرد كه حدس بزنید در محل ماجرا چه چیزی در انتظارتان خواهد بود. همچنین سعی كنید به نشریات و اینترنت سر بزنید و ببینید چه چیزهایی درباره موضوع مورد نظر شما قبلا چاپ شده است. بعد تا می‌توانید، تصویر پیدا کنید. مثل‌ كلیپ ویدئویی، عكس، نقشه و گرافیك.