شبکه WAN چیست؟

چکیده :

شبکه WAN چیست؟شبکه? گسترده یک شبکه رایانه‌ای است که ناحیه? جغرافیایی نسبتا وسیعی را پوشش می‌دهد (برای نمونه از یک کشور به کشوری دیگر یا از یک قاره به قاره‌ای دیگر). این شبکه‌ها معمولاً از امکانات انتقال خدمات دهندگان عمومی مانند شرکت‌های مخابرات استفاده می‌کند. به عبارت کمتر رسمی، این شبکه‌ها از مسیریابها و لینک‌های ارتباطی عمومی استفاده می‌کنند.
شبکه‌های گسترده از نظر محدوده تحت پوشش با شبکه‌های شخصی (به انگلیسی: PAN)‏، شبکه‌های محلی (به انگلیسی: LAN)‏، شبکه‌های دانشگاهی (به انگلیسی: CAN)‏ (شبکه‌هایی که چند ساختمان یک سازمان را پوشش می‌دهند) یا شبکه‌های کلان‌شهری (به انگلیسی: MAN)‏ که معمولاً محدود به یک اتاق، یک ساختمان، فضای چند دانشکده یا یک شهر می‌باشند قابل مقایسه هستند. بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مثال از یک شبکه گسترده شبکه اینترنت است.