كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اکانت وب مستر چيست؟ :

شرح :

موتورهاي جستجوگر اصلي براي خود اکانت وب مستر دارند که در آن طراحي سايت براي بهبود وضعيت سايت خود به وب مستر (خصوصا گوگل وب مستر براي گوگل و بينگ وب مستر براي ياهو و بينگ) و اطلاعات سايت خود را قرارداده و از امکانات وب مستر که گوگل را شرح خواهيم داد استفتده خواهد کرد.
  • افزودن نقشه سايت
  • مشاهده‌ي وضعيت بالا بودن سايت خود (UPTIME)
  • بررسي وضعيت HTML سايت و نمايش ايرادات آن توسط ابزار وب مستر
  • HIGHLIGHT کردن اطلاعات سايت خود براي ابزار وب مستر
  • FETCH AS GOOGLE يعني به ابزار اطلاع رساني نماييد به کدام صفحه از سايت شما مراجعه نمايد و به کدام صفحه رجوع ننمايد.
  • INTERNAMTION TARGETING يعني مشخص کردن زبان و موقعيت جغرافيايي سايت خود براي نمايش گوگل با فرض مثال اين همه کشور انگليسي زبان، مشخص مي‌گردد گوگل اطلاعات کدام صفحه را نمايش دهد در کدام کشور.
  • ERRORS که نمايش ارورهاي صفحات سايت شما و دليل نمايش هر ارور براي کاربر