موضوع مقاله :

اکانت وب مستر چیست؟

چکیده :

اکانت وب مستر چیست؟


شرح :

موتورهای جستجوگر اصلی برای خود اکانت وب مستر دارند که در آن طراحی سایت برای بهبود وضعیت سایت خود به وب مستر (خصوصا گوگل وب مستر برای گوگل و بینگ وب مستر برای یاهو و بینگ) و اطلاعات سایت خود را قرارداده و از امکانات وب مستر که گوگل را شرح خواهیم داد استفتده خواهد کرد.
  • افزودن نقشه سایت
  • مشاهده‌ی وضعیت بالا بودن سایت خود (UPTIME)
  • بررسی وضعیت HTML سایت و نمایش ایرادات آن توسط ابزار وب مستر
  • HIGHLIGHT کردن اطلاعات سایت خود برای ابزار وب مستر
  • FETCH AS GOOGLE یعنی به ابزار اطلاع رسانی نمایید به کدام صفحه از سایت شما مراجعه نماید و به کدام صفحه رجوع ننماید.
  • INTERNAMTION TARGETING یعنی مشخص کردن زبان و موقعیت جغرافیایی سایت خود برای نمایش گوگل با فرض مثال این همه کشور انگلیسی زبان، مشخص می‌گردد گوگل اطلاعات کدام صفحه را نمایش دهد در کدام کشور.
  • ERRORS که نمایش ارورهای صفحات سایت شما و دلیل نمایش هر ارور برای کاربر