موضوع مقاله :

تاثیر تعداد صفحات سایت بر سئوی سایت

چکیده :

تاثیر تعداد صفحات سایت بر سئوی سایت


شرح : صفحات بسیار و مفید سایت از ارکان مهم در سئو سایت محاسبه می‌گردد، در این میان توجه به نکته‌های زیر بیار حائر اهمیت است.

    صفحات تکراری نباشد
    محتوی صفحات مفید و مورد نیاز کاربران باشد
    صفحات سایت با آن‌چه جستجو می‌شود تطابق داشته باشد
    صفحات را به عنوان BACKLINK به وب لاگ‌ها معرفی نمایید