كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تاثير تعداد صفحات سايت بر سئوي سايت :

شرح : صفحات بسيار و مفيد سايت از ارکان مهم در سئو سايت محاسبه مي‌گردد، در اين ميان توجه به نکته‌هاي زير بيار حائر اهميت است.

    صفحات تکراري نباشد
    محتوي صفحات مفيد و مورد نياز کاربران باشد
    صفحات سايت با آن‌چه جستجو مي‌شود تطابق داشته باشد
    صفحات را به عنوان BACKLINK به وب لاگ‌ها معرفي نماييد