كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : شبکه LAN چيست ؟ :

شرح :

حتماً تا به حال با اصطلاح LAN زياد برخورد کرده ايد، ولي نمي‌دانيد که اين کلمه چه مفهومي دارد. به همين دليل در اين نوشته مي‌خواهيم به سوال LAN چيست پاسخ دهيم. کلمه LAN از سرنامه عبارات Local area network تشکيل شده است، و به معناي شبکه محلي است. حتماً مي‌دانيد که مي توانيم با استفاده از چند رايانه يک شبکه کوچک خانگي را راه انداخت. به اين شبکه LAN گفته مي‌شود. اين يک تعريف بسيار ساده ولي کاملاً مفهومي از شبکه هاي LAN بود.