تاثیر پسوند صفحات سایت روی سئوی سایت

چکیده :

تاثیر پسوند صفحات سایت روی سئوی سایتنام گذاری صفحات سایت نیز بسیار مهم و حیاتی است و برای مثال باید صفحات سایت به گونه ای باشد که مفهوم صفحه را رسانده باشد.
http://fathilawfirm.com/Ahmad_Fathi_Books
صفحه‌ی بالا از سایت یک نویسنده انتخاب شده است که در آن هم نام دامنه صحیح است و هم نام صفحه اگر پسوند ir بود بهتر و مناسب‌تر شکل می‌گرفت.