تاثیر نام گذاری سایت در سئوی سایت

چکیده :

تاثیر نام گذاری سایت در سئوی سایتدر اولین گام باید نکته‌ی نام‌گذاری سایت را بسیار مهم و کارآمد لحاظ کرد که نام دامنه مناسب با کار ما در تعداد کاراکترهای تا 12 کاراکتر باشد، برای مثال سایت با زمینه‌ی طراحی سایت با نام های زیر مناسب است.

    Sitedeign
    Websiteco
    Sitesaz
    Sitelink