كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : PageRank چگونه محاسبه مي‌شود؟ :

شرح :

بطور كلي  PageRank با استفاده از اشتراک گرفتن از تمامي لينک‌هاي ورودي به سايت شما محاسبه مي‌شود. البته اين مكانيزم براي محاسبه‌ي دقيق PageRank صحيح نيست، زيرا گوگل لينک‌هاي داخلي (لينک‌هايي كه صفحات مختلف وب‌سايت شما را به هم متصل مي‌كند) را نيز در امتيازدهي محاسبه مي‌كند. همچنين PageRank صفحه‌اي كه به شما لينک داده هم، در بالا بردن رتبه‌ي سايت شما مؤثر است. مثلاً اگر يک سايت با بازديدكننده بالا به شما لينک بدهد، امتياز بيش‌تري نسبت به لينک شما در يک سايت با بازديدكننده‌ي كم دارد. به‌علاوه تعداد لينک‌هاي خارجي كه در صفحه مبدا وجود دارد نيز، در رتبه سايت مقصد تأثير دارد.
بطور كلي مي‌توان گفت، 85 درصد از رتبه‌ي سايت مبداء، همراه با لينک به سايت مقصد ارسال مي‌شود. بنابراين يک صفحه‌ي وب با رتبه‌ي 5 و فقط با يک لينک خارجي در صفحه‌اش (كه همان لينک سايت شماست)  بايد 85 درصد از اعتبار رتبه‌ي 5 را براي صفحه‌اي كه به آن لينک داده است، ارسال كند. ولي در واقع هيچ صفحه‌اي فقط يک لينک ندارد – به ياد آوريد كه لينک‌هاي داخلي هم اغلب اوقات در محاسبه به‌حساب مي‌آيند – پس ميزان PageRank ارسالي عبارت است از 85 درصد از PageRank همان صفحه تقسيم بر تعداد لينک‌هاي خارجي و اين بدان معناست كه اگر يک صفحه به غير از سايت شما، لينك 9 سايت ديگر را نيز داشته باشد، ميزان PageRank ارسالي به سايت شما چيزي معادل 5/8 درصد از PageRank آن سايت است.
سؤالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه تفاوت رتبه‌هاي PageRank چقدر است و مثلاً رتبه 4 با 5 چقدر تفاوت دارد؟ اعداد گوگل در PageRank فقط يک عدد ثابت نيستند بلكه نشان دهنده‌ي يک بازه‌ي عددي مي‌باشند. بنابر اين تمام پيج رنک‌هاي 5 با هم مساوي نيستند. طبق جدول رتبه‌ي 6 ممكن است فقط يک درجه از 5 بيش‌تر باشد و ممكن است فقط كمي از 7 كم‌تر باشد.