موضوع مقاله :

PageRank چگونه محاسبه می‌شود؟

چکیده :

PageRank چگونه محاسبه می‌شود؟


شرح :

بطور كلی  PageRank با استفاده از اشتراک گرفتن از تمامی لینک‌های ورودی به سایت شما محاسبه می‌شود. البته این مكانیزم برای محاسبه‌ی دقیق PageRank صحیح نیست، زیرا گوگل لینک‌های داخلی (لینک‌هایی كه صفحات مختلف وب‌سایت شما را به هم متصل می‌كند) را نیز در امتیازدهی محاسبه می‌كند. همچنین PageRank صفحه‌ای كه به شما لینک داده هم، در بالا بردن رتبه‌ی سایت شما مؤثر است. مثلاً اگر یک سایت با بازدیدكننده بالا به شما لینک بدهد، امتیاز بیش‌تری نسبت به لینک شما در یک سایت با بازدیدكننده‌ی كم دارد. به‌علاوه تعداد لینک‌های خارجی كه در صفحه مبدا وجود دارد نیز، در رتبه سایت مقصد تأثیر دارد.
بطور كلی می‌توان گفت، 85 درصد از رتبه‌ی سایت مبداء، همراه با لینک به سایت مقصد ارسال می‌شود. بنابراین یک صفحه‌ی وب با رتبه‌ی 5 و فقط با یک لینک خارجی در صفحه‌اش (كه همان لینک سایت شماست)  باید 85 درصد از اعتبار رتبه‌ی 5 را برای صفحه‌ای كه به آن لینک داده است، ارسال كند. ولی در واقع هیچ صفحه‌ای فقط یک لینک ندارد – به یاد آورید كه لینک‌های داخلی هم اغلب اوقات در محاسبه به‌حساب می‌آیند – پس میزان PageRank ارسالی عبارت است از 85 درصد از PageRank همان صفحه تقسیم بر تعداد لینک‌های خارجی و این بدان معناست كه اگر یک صفحه به غیر از سایت شما، لینك 9 سایت دیگر را نیز داشته باشد، میزان PageRank ارسالی به سایت شما چیزی معادل 5/8 درصد از PageRank آن سایت است.
سؤالی كه اینجا مطرح می‌شود این است كه تفاوت رتبه‌های PageRank چقدر است و مثلاً رتبه 4 با 5 چقدر تفاوت دارد؟ اعداد گوگل در PageRank فقط یک عدد ثابت نیستند بلكه نشان دهنده‌ی یک بازه‌ی عددی می‌باشند. بنابر این تمام پیج رنک‌های 5 با هم مساوی نیستند. طبق جدول رتبه‌ی 6 ممكن است فقط یک درجه از 5 بیش‌تر باشد و ممكن است فقط كمی از 7 كم‌تر باشد.