موضوع مقاله :

پشنهادیی برای انتخاب فیلدهای پایگاه‌ها

چکیده :

پشنهادیی برای انتخاب فیلدهای پایگاه‌ها


شرح :

با وجود طیف گسترده ای از انواع متغیرهای پیشنهادی، بالشخصه پیشنهاد می کنم از انواع زیر استفاده کنید:
N (عددی): برای کلیدها، مبالغ، اعداد (صحیح و اعشاری) و غیره
A (کارکتری): نام، فامیل، تاریخ، ساعت، نام عکس، نام فایل توضیحی و غیره (اصولا فکر می‌کنم هر چیزی را که با Alphabetic تعریف قدرت خوبی برای کنترل خواهیم داشت به شرط اینکه محدوده‌ی طول را درست تعریف کنیم مثلا تاریخ را A(10) یا نام عکس را بدون مسیر A(30))

(عددی اتوماتیک) +: کلیدهای مرتب که نیازی به نمایش ندارند و فقط ترتیب رکوردها را برحسب آن‌ها می‌توان مرتب نمود.
(منطقی) L: فیلدهایی که یا درست یا نادرست یا تعیین نشده هستند مانند جنسیت

نکات مهم در نام فیلدها
  1. در نام فیلدها فاصله بکار نبرید
  2. نام فیلدها را فارسی ننویسید
  3. سعی کنید یک قاعده‌ی ثابت برای نامگذاری فیلدها پیدا کنید مثلا "TellNumber"
  4. فیلدهای عددی که با آن‌ها محاسبه انجام نمی‌دهید بصورت A در نظر بگیرید.
  5. سعی کنید از Reserve Wordها استفاده نکنید مثلا Date / Table / IF بجای آن از OutDate / InTable / IFMale استفاده کنید.