كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پشنهاديي براي انتخاب فيلدهاي پايگاه‌ها :

شرح :

با وجود طيف گسترده اي از انواع متغيرهاي پيشنهادي، بالشخصه پيشنهاد مي کنم از انواع زير استفاده کنيد:
N (عددي): براي کليدها، مبالغ، اعداد (صحيح و اعشاري) و غيره
A (کارکتري): نام، فاميل، تاريخ، ساعت، نام عکس، نام فايل توضيحي و غيره (اصولا فکر مي‌کنم هر چيزي را که با Alphabetic تعريف قدرت خوبي براي کنترل خواهيم داشت به شرط اينکه محدوده‌ي طول را درست تعريف کنيم مثلا تاريخ را A(10) يا نام عکس را بدون مسير A(30))

(عددي اتوماتيک) +: کليدهاي مرتب که نيازي به نمايش ندارند و فقط ترتيب رکوردها را برحسب آن‌ها مي‌توان مرتب نمود.
(منطقي) L: فيلدهايي که يا درست يا نادرست يا تعيين نشده هستند مانند جنسيت

نکات مهم در نام فيلدها
  1. در نام فيلدها فاصله بکار نبريد
  2. نام فيلدها را فارسي ننويسيد
  3. سعي کنيد يک قاعده‌ي ثابت براي نامگذاري فيلدها پيدا کنيد مثلا "TellNumber"
  4. فيلدهاي عددي که با آن‌ها محاسبه انجام نمي‌دهيد بصورت A در نظر بگيريد.
  5. سعي کنيد از Reserve Wordها استفاده نکنيد مثلا Date / Table / IF بجاي آن از OutDate / InTable / IFMale استفاده کنيد.