برخی از ویژگیهای یک طراحی سایت حرفه ای به صورت زیر هستند

چکیده :

برخی از ویژگیهای یک طراحی سایت حرفه ای به صورت زیر هستند
    گرافیک جذاب
    کاربر پسند
    لود سریع صفحات
    مقیاس پذیر باشد
    در طول زمان بتواند خودش را با نیازهای مشتریان و شما منطبق کند
    امنیت بالا
    محتوای مناسب
    انطباق با تمام مرورگرهای رایج
    کاربر را با کمترین کلیک به هدفش برساند