كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : معايب رباتها چيست؟ :

شرح : 1-  رباتها در موقعيتهاي اضطراري توانايي پاسخگويي مناسب ندارند که اين مطلب مي تواند بسيار خطرناک باشد.
2-  رباتها هزينه بر هستند.
3-  قابليت هاي محدود دارند يعني فقط کاري که براي آن ساخته شده اند را انجام مي دهند.