اصول اساسی طراحی سایت

چکیده :

اصول اساسی طراحی سایتطراحی سایت تجارت الکترونیک بسیار جدی تر و مشکل تر از داشتن یک طراحی سایت جالب برای بازدید کننده است. هر چند جذابیت طراحی سایت عامل مهمی است اما باید به همان اندازه به کارایی طراحی سایت نیز اهمیت داده شود. به نظر می رسد که بسیاری از طراحان طراحی سایت و طراحان طراحی پورتال روی ظاهر طراحی پورتال بیشتر از کارایی آن تمرکز می کنند. اما بازدیدکننده ای که به علت ضعف کارآیی، از طراحی پورتال ناامید می شود، به سرعت طراحی سایت را ترک خواهد کرد و هرگز بازنخواهد گشت.