كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اصول اساسي طراحي سايت :

شرح : طراحي سايت تجارت الکترونيک بسيار جدي تر و مشکل تر از داشتن يک طراحي سايت جالب براي بازديد کننده است. هر چند جذابيت طراحي سايت عامل مهمي است اما بايد به همان اندازه به کارايي طراحي سايت نيز اهميت داده شود. به نظر مي رسد که بسياري از طراحان طراحي سايت و طراحان طراحي پورتال روي ظاهر طراحي پورتال بيشتر از کارايي آن تمرکز مي کنند. اما بازديدکننده اي که به علت ضعف کارآيي، از طراحي پورتال نااميد مي شود، به سرعت طراحي سايت را ترک خواهد کرد و هرگز بازنخواهد گشت.