توانمندی های دانش آموختگان رشته كامپیوتر

چکیده :

توانمندی های دانش آموختگان رشته كامپیوتر   توانایی همكاری در نصب، راه اندازی و نگهداری شبكه های كامپیوتری
    توانایی استفاده از شبكه های اطلاعاتی برای دستیابی و ارائه اطلاعات
    توانایی نصب و نگهداری سخت افزار كامپیوتر
    توانایی برنامه سازی با زبان برنامه نویسی متداول
    توانایی نصب و كار با برخی از نرم افزارهای متداول
    توانایی پیاده سازی پایگاه داده
    توانایی نصب و رفع مشكلات سیستم عامل متداول
    توانایی استفاده از ابزارهای اینترنتی و طراحی صفحات وب