سیستم عامل چیست؟

چکیده :

سیستم عامل چیست؟ سیستم عامل : که معمولا رابط بین کاربر و کامپیوتر می باشند مانند Windows