موضوع مقاله :

مغز افزار چیست؟

چکیده :

مغز افزار چیست؟


شرح : مغزافزار (ManPower) شامل افراد متخصص در زمینه فناوری اطلاعات که توانایی بهره برداری از سخت افزار و نرم افزار موجود را دارند می باشد.