موضوع مقاله :

کامپیوتر که رکن اصلی این فناوری می باشد از نظر اندازه و قدرت به چهار دسته تقسیم می گردد

چکیده :

کامپیوتر که رکن اصلی این فناوری می باشد از نظر اندازه و قدرت به چهار دسته تقسیم می گردد


شرح : ?) کامپیوتر های بزرگ (Mainframe) : جثه بزرگ و بسیار قوی که تجهیزات آن در سالن های بزرگ قرار می گیرد و قیمت خرید و نگهداری آن بسیار بالاست و جهت سازمانهای بزرگ در سطح کشور فعالیت می نمایند مفید است. لازم به ذکر است که این کامپیوترها توانایی کار همزمان چندین کاربر را دارند.

?) ابر کامپیوتر ها (Super Computer) : کلیه قابلیت های Main را دارد، از نظر سرعت اجرای برنامه ها ، چند صدبرابر Main بوده و براحتی می تواند پیچیده ترین محاسبات بشری که توسط انسان چندین ماه به طول می انجامد را ظرف چند ثانیه انجام می دهد.

?) کامپیوتر های شخصی (Personal Computer) : همانطور که از نام این کامپیوتر پیداست در هر لحظه فقط یک شخص می تواند از امکانات آن بهره مند گردد و مورد استفاده در سازمانها ، شرکتها و حتی منازل قرار می گیرد. نوع قابل حمل این کامپیوتر Notebook نامیده می شود که تمام قابلیت های یک PC را داراست و بصورت سیار حتی در اتومبیل قابل استفاده می باشد.

?) همراه شخصی (Personal Digital Assistant) : ترکیبی از Notebook و تلفن سیار بوده که بصورت بی سیم یا Wireless به اینترنت متصل می گردد. این سیستم معمولا جهت کارشناسان که هر لحظه به منابع اطلاعاتی نیاز دارند، مفید می باشد.