كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کامپيوتر که رکن اصلي اين فناوري مي باشد از نظر اندازه و قدرت به چهار دسته تقسيم مي گردد :

شرح : ?) کامپيوتر هاي بزرگ (Mainframe) : جثه بزرگ و بسيار قوي که تجهيزات آن در سالن هاي بزرگ قرار مي گيرد و قيمت خريد و نگهداري آن بسيار بالاست و جهت سازمانهاي بزرگ در سطح کشور فعاليت مي نمايند مفيد است. لازم به ذکر است که اين کامپيوترها توانايي کار همزمان چندين کاربر را دارند.

?) ابر کامپيوتر ها (Super Computer) : کليه قابليت هاي Main را دارد، از نظر سرعت اجراي برنامه ها ، چند صدبرابر Main بوده و براحتي مي تواند پيچيده ترين محاسبات بشري که توسط انسان چندين ماه به طول مي انجامد را ظرف چند ثانيه انجام مي دهد.

?) کامپيوتر هاي شخصي (Personal Computer) : همانطور که از نام اين کامپيوتر پيداست در هر لحظه فقط يک شخص مي تواند از امکانات آن بهره مند گردد و مورد استفاده در سازمانها ، شرکتها و حتي منازل قرار مي گيرد. نوع قابل حمل اين کامپيوتر Notebook ناميده مي شود که تمام قابليت هاي يک PC را داراست و بصورت سيار حتي در اتومبيل قابل استفاده مي باشد.

?) همراه شخصي (Personal Digital Assistant) : ترکيبي از Notebook و تلفن سيار بوده که بصورت بي سيم يا Wireless به اينترنت متصل مي گردد. اين سيستم معمولا جهت کارشناسان که هر لحظه به منابع اطلاعاتي نياز دارند، مفيد مي باشد.