دیدن مشخصات قطعات سخت افزاری سیستم در ویندوز

چکیده :

دیدن مشخصات قطعات سخت افزاری سیستم در ویندوزابتدا در RUN کلمه dxdiag را تایپ می کنیم

با فشردن کلید اینتر پنجره DirectX diagnostic tools باز میشود